- Tere tulemast meie külaseltsi kodulehele -

Tere tulemast meie külaseltsi kodulehele

Oleme üks nendest aktiivsetest külaseltsidest meie maakonnas, kes püüavad külarahva elu lõbusamaks ja tegusamaks muuta. Külaselts alustas tegevust 2004. aastal, juriidilise vormi sai selts 2005 aasta mais.

Külaseltsi tegevused

 • Kultuurisündmuste korraldamine (simmanid, etendused, üritused, matkad)
 • Töötoad (kunst, käsitöö, kokandus)
 • Kalendritähtpäevade tähistamine (isadepäev, vastlapäev, emadepäev, jaanipäev, jõulud)
 • Igakevadised küla koristustalgud
 • Koostöö edendamine (Muuseumitee, Paide Ralli, Raamatubuss jt)
 • Koolituste korraldamine (Naiskodukaitse, Järva Arengu Partnerid)
 • Väljasõidud ja ühiskülastused
 • Mõttetalgud
 • Muuseumitöö koordineerminine (Pitka tubamuuseum)
 • Vendade Pitkade sünniaastapäeva tähistamine

Miks astuda külaseltsi liikmeks?

 • Sul on võimalus kaasa rääkida küla arengus
 • Saad võimaluse osaleda külaseltsi poolt korraldatavatel üritustel, koolitustel, töötubades
 • Saad anda oma panuse kogukonna hoidmisele 
 • Saad kaasa aidata vajaminevate projektide elluviimisel
 • Saad olla osake toredast ning kokku hoidvast kogukonnast, omada häid sõpru ja mõttekaaslasi, vajadusel kogukonnalt tuge
 • Oled kursis kõigega külas toimuvast – uudised, üritused, murekohad jne

Liikmetasud

 • Esimene aastamaks koos liikmeks astumise tasuga 15€/in (ühe pere 2 täiskasvanut kokku 20€)
 • Liikmemaks 10€/aastas
 • Liikmeks astumise tasu ja edasine liikmemaks alla 18  aastasele lapsele 1€/aastas

Liikmemaksu palume tasuda MTÜ Seliküla Jalgsema Külaselts arveldusarvele EE391010220045997016
Selgitus: Liikmemaks (aastaarv) ja liikmete nimed.

Meie külaseltsi liikmeks on oodatud kõik Jalgsema ja Seliküla elanikud kui ka sõbrad.

Soovin liituda külaseltsiga

Meist

Külaseltsi tekke looks võib pidada nagu iga teisegi puhul, kahe aktiivse külaelaniku omavahelistest kokkusaamistest ja huvist teostada külaelu arengut. Selleks korraldatigi üks ühine koosolek, et vastu võtta otsus edasisest külaelu arendamisest.

Jõudsime sinna maani, kus hakkasime kirjutama külaseltsi ehitamiseks ja korrastamiseks projekti. Selleks saime põllumajandus ettevõttelt OÜ Paistevälja loa kasutada vabu ruume, kus varasemalt asus küla pood ja kinomaja.

Esimese suure projektiga saimegi renoveeritud pool maja, mis oli suureks muutuseks külaelus. See võimaldas külarahval rohkem koos käia, korraldada ühisüritusi, mis on muutunud traditsioonilisteks.

Mittetulundusühingu peamiseks ressursiks on aktiivsed seltsiliikmed. Partneriteks on Paistevälja OÜ, kes on andnud külamaja ruumid tasuta kasutamiseks ja Järva-Jaani vallavalitsus (praegune Järva vald) , kes toetab seltsi tegevust. Seltsi tegevuseks on saadud toetust ka Kohalikust Omaalgatus Programmist, PRIA .

Meist

Külaseltsi tekke looks võib pidada nagu iga teisegi puhul, kahe aktiivse külaelaniku omavahelistest kokkusaamistest ja huvist teostada külaelu arengut. Selleks korraldatigi üks ühine koosolek, et vastu võtta otsus edasisest külaelu arendamisest.

Jõudsime sinna maani, kus hakkasime kirjutama külaseltsi ehitamiseks ja korrastamiseks projekti. Selleks saime põllumajandus ettevõttelt OÜ Paistevälja loa kasutada vabu ruume, kus varasemalt asus küla pood ja kinomaja.

Esimese suure projektiga saimegi renoveeritud pool maja, mis oli suureks muutuseks külaelus. See võimaldas külarahval rohkem koos käia, korraldada ühisüritusi, mis on muutunud traditsioonilisteks.

Mittetulundusühingu peamiseks ressursiks on aktiivsed seltsiliikmed. Partneriteks on Paistevälja OÜ, kes on andnud külamaja ruumid tasuta kasutamiseks ja Järva-Jaani vallavalitsus (praegune Järva vald) , kes toetab seltsi tegevust. Seltsi tegevuseks on saadud toetust ka Kohalikust Omaalgatus Programmist, PRIA .

- Sündmuste kalender -

Sündmuste kalender

Kalendri vaade

X

Viimased uudised

 • 25. juuli Jalgsema külamajas – arutelu ja koosolek seoses Küladepäeva organiseerimisega
 • 17 .august Jalgsema Külaseltsi platsil Küladepäev ehk küla kokkutulek ja  Jalgsema sünnipäevapidu!
X

Viimased uudised

 • 25. juuli Jalgsema külamajas – arutelu ja koosolek seoses Küladepäeva organiseerimisega
 • 17 .august Jalgsema Külaseltsi platsil Küladepäev ehk küla kokkutulek ja  Jalgsema sünnipäevapidu!

Kui Sul on infot põnevate ürituste või sündmuste kohta, mis võiks olla kajastatud ka meie sündmustekalendris, siis kirjuta meile sellest aadressile teave@jalgsema.ee.

Seltsi liikmed

 • Helvi Nazimov
 • Heli Kark
 • Reet Kirbits
 • Kristine Rosin
 • Mirtel Rosin
 • Lenna Rosin
 • Reimo Kirbits
 • Piret Talkis
 • Andres Kaitsa
 • Vera Kaitsa
 • Richard Martin Kaitsa
 • Ivi Videvik
 • Ivar Videvik
 • Irmi Videvik
 • Marko Kurvits
 • Ragne Nazimov
 • Kuldar Kark
 • Kaspar Kark
 • Liis Jalast
 • Glen Mattias Kark
 • Geron Kark
 • Taimi Bötker
 • Irje Bötker
 • Sten Palomäki
 • Kevin Palomäki
 • Arabella Palomäki
 • Stella Kark
 • Saskia Kark
 • Marko Maasik
 • Evelin Eiber

Juhatuse liikmed:

 • Heli Kark
 • Andres Kaitsa

- Meie sõpruskond -

Meie sõpruskond

Toetused

2024 AASTA PROJEKT Külamajja paigaldati maasoojuspump

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Alammeede: 1.1.1-Piirkonna arengutoetus
Taotlusperiood: 07.02.2022-16-02.2022
Projekti nimi: Maasoojuspump külamajja
Taotletav summa: 13440,60 eurot.

2018/2019 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külamaja aknad

KOV​ Eeesmärk: Vahetada Seliküla Jalgsema külamaja teise osa aknad, mis on amortiseerunud ja ei ole vastupidavad ilmastikutingimustele. Selle tulemusena väheneb soojakadu ja vähenevad ka küttekulud.

Projekti toel vahetatakse külamajas 15 akent. Vahetatud aknad hoiavad ära maja lagunemise, mis omakorda annab võimaluse jätkata maja
renoveerimist. Maja järk- järguline rekonstrueerimine annab innustust ka seltsitegevusele selles
piirkonnas ja saab ainult hoogu juurde.

Projekti toetus Leader programm kohaliku tegevusgrupi Järvamaa Arenguparnerid kaudu on
6730.46 eurot, meie KOV omafinantseering on 747.83 eurot.

2018 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külamaja katuse rekonstrueerimine

Eesmärk: rekonstrueerida Seliküla Jalgsema külaseltsi külamaja katuse teine osa.
Investeeringu kogumaksumus 16 611,96 eurot.
Toetus: Leader-programmi toetus

2017 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külaseltsi uue lava ehitus

Seliküla- Jalgsema külaselts on valmis saanud ühe suure projektiga – välilava ehitus. Kuna meil siiski toimub palju üritusi, ning on pakutud end esinema suveüritustele, siis on hädavajalik lava, millel on katus. Esialgu sai tublide töömeeste kaasabil ehitatud ajutine lava, paraku aga ei kestnud ajutine lava kaua. Korraliku katusega ja statsionaarse lava saime püsti tänu materjali annetajatele ja sponsorite abiga.

Täname südamest Ülle Jääger´it, kes on olnud meile projektide kirjutamisel suureks abiks.

Toetused

2024 AASTA PROJEKT Külamajja paigaldati maasoojuspump

Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Järva Arengu Partnerid
Alammeede: 1.1.1-Piirkonna arengutoetus
Taotlusperiood: 07.02.2022-16-02.2022
Projekti nimi: Maasoojuspump külamajja
Taotletav summa: 13440,60 eurot.

2018/2019 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külamaja aknad

KOV​ Eeesmärk: Vahetada Seliküla Jalgsema külamaja teise osa aknad, mis on amortiseerunud ja ei ole vastupidavad ilmastikutingimustele. Selle tulemusena väheneb soojakadu ja vähenevad ka küttekulud.

Projekti toel vahetatakse külamajas 15 akent. Vahetatud aknad hoiavad ära maja lagunemise, mis omakorda annab võimaluse jätkata maja
renoveerimist. Maja järk- järguline rekonstrueerimine annab innustust ka seltsitegevusele selles
piirkonnas ja saab ainult hoogu juurde.

Projekti toetus Leader programm kohaliku tegevusgrupi Järvamaa Arenguparnerid kaudu on
6730.46 eurot, meie KOV omafinantseering on 747.83 eurot.

2018 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külamaja katuse rekonstrueerimine

Eesmärk: rekonstrueerida Seliküla Jalgsema külaseltsi külamaja katuse teine osa.
Investeeringu kogumaksumus 16 611,96 eurot.
Toetus: Leader-programmi toetus

2017 AASTA PROJEKT Seliküla Jalgsema külaseltsi uue lava ehitus

Seliküla- Jalgsema külaselts on valmis saanud ühe suure projektiga – välilava ehitus. Kuna meil siiski toimub palju üritusi, ning on pakutud end esinema suveüritustele, siis on hädavajalik lava, millel on katus. Esialgu sai tublide töömeeste kaasabil ehitatud ajutine lava, paraku aga ei kestnud ajutine lava kaua. Korraliku katusega ja statsionaarse lava saime püsti tänu materjali annetajatele ja sponsorite abiga.

 

Täname südamest Ülle Jääger´it, kes on olnud meile projektide kirjutamisel suureks abiks.

- Teenused -

Teenused

Külamaja rent

60€/ööpäev

 • koosviibimiste saal, mis mahutab ca 60 inimest
 • kööginurk koos nõude ja köögitehnikaga
 • tualettruum
 • suur saal lavaga

Külamaja rent + väliala rent, hind 100€/ööpäev

Toitlustamise võimalust saab küsida külavanem Helilt.

Külamaja rent

60€/ööpäev

 • koosviibimiste saal, mis mahutab ca 60 inimest
 • kööginurk koos nõude ja köögitehnikaga
 • tualettruum
 • suur saal lavaga

Külamaja rent + väliala rent, hind 100€/ööpäev

Toitlustamise võimalust saab küsida külavanem Helilt.

Väliala rent

60€/ööpäev

 • Katusega välilava, elekter
 • Välilauad
 • Välikäimla
 • Lõkkease
 • Parkimisala
 • Lipumast

Väliala rent

60€/ööpäev

 • Katusega välilava, elekter
 • Välilauad
 • Välikäimla
 • Lõkkease
 • Parkimisala
 • Lipumast

Pitka muuseumi külastus

 • Muuseumi külastus – 2 €/in
 • Muuseumi külastus koos giidiga (gruppidele alates 4 inimesest) – 5 €/in
 • Alla 12-eluaastased, kaitseliitlased, kaitseväelased – TASUTA
 • Selfi Pitka vahakujuga – 1 €

       Lisainfo: muuseum.jalgsema.ee

Pitka muuseumi külastus

 • Muuseumi külastus – 2 €/in
 • Muuseumi külastus koos giidiga (gruppidele alates 4 inimesest) – 5 €/in
 • Alla 12-eluaastased, kaitseliitlased, kaitseväelased – TASUTA
 • Selfi Pitka vahakujuga – 1 €

       Lisainfo: muuseum.jalgsema.ee

- Kontakt -

Kontakt

MTÜ Seliküla Jalgsema Külaselts

Aadress: Järva maakond, Järva vald, Jalgsema küla, 73304
Reg. nr: 80222128
E-mail: teave@jalgsema.ee
Facebook: Jalgsema külaselts 

Külavanem Heli Kark
Telefon : +372 53 46 49 13
E-mail : helikark@gmail.com

Saada meile kiri

Copyright © MTÜ Seliküla Jalgsema Külaselts

Copyright © MTÜ Seliküla Jalgsema Külaselts

Scroll to Top